Candidate Eligible for Interview of PGT Computer (IT) Session – 2019-20
Merit No. Name of Applicants
1 Babita Barman
2 Nutan Bairagi
3 Simmi Vishwakarm
4 Preeti Pache
5 Pradeep Ku. Janghela
5 Megha Gupta
6 Seema Kumari Rai
7 Megha Jain
8 Parul Gupta
9 Umendra Pathak
10 Pradeep Samudre
11 Vandana Pal
12 Dwarka Prashad
13 Pratibha Shrivastava
14 Surbhi Shrivastava
14 Rohit Nageshwar
15 Amrita Trivedi
16 Sabeeha Anjum
17 Sachin Kumar Malve
18 Pankhudi Maheshwari
19 Neha Pandey
20 Poorti Chaturvedi
20 Rupali Sahu
21 Vinod Kumar Choudhary
22 Monu Rajak
23 Ranu Shrivas
24 Shafali Arorak
25 Rahul Kachhwaha